.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار
1396/10/17 يكشنبه بازدید دکتر جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان
بازدید دکتر جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان با هدف تاکید بر رعایت کلیه الزامات زیست محیطی در این مجتمع.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان دکتر جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان بازدید و با حضور در جلسه مدیران مجتمع گل گهر به رعایت ضوابط زیست محیطی با توجه به تراکم صنایع بزرگ فولاد تاکید کرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر