وظایف محیط انسانی
عنوان فعالیت:
نام اداره / سازمان / شرکت / موسسه
اداره کل حفاظت محیط زیست

نام دستگاه تابعه صادر کننده مجوز
اداره کل حفاظت محیط زیست

آدرس پستی دستگاه صادرکننده مجوز


وب سایت دستگاه صادر کننده مجوز


آدرس پست الکترونیکی روابط عمومی دستگاه صادر کننده مجوز


تلفن


نام واحد متولی صدور مجوز
معاونت محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست

آدرس (با ذکر موقعیت دقیق مکانی و )


نام فرد / افراد مسئول (پاسخگو) به همراه شماره تلفن
معاونت محیط انسانی
کارشناس مسئول محیط انسانی

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت صدور مجوز
* مدارک لازم جهت دریافت موافقت در مرحله تاسیس یا استقرار واحد:
موافقت اصولی از سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلامیه تاسیس ازسازمان صنایع و معادن
- پرداخت حق الزحمه کارشناسی (مصوبه 157 شورایعالی محیط زیست)
- تکمیل پرسشنامه اداره کل
- اعلام نظر کارشناس پس از بازدید
- ارائه فیش بانکی
* مدارک لازم جهت دریافت پروانه بهره برداری یا توسعه و بهسازی
چنانچه در این خصوص سابقه ای در این اداره کل موجود باشد:
الف- استعلام بهره برداری از سوی مراجع مربوطه
ب- اعلام نظر کارشناسی پس از بازدید از واحد
ج- فیش بانکی
چنانچه سابقه واحد در اداره کل وجود نداشته باشد:
الف- استعلام بهره برداری از سوی مراجع مربوطه
ب- اخذ مدارک لازم
ج- اعلام نظر کارشناس پس از بازدید از واحد
د- فیش بانکی

قوانین و مقررات و دستورالعمل های حاکم بر صدور مجوز
استقرار صنایع بر اساس مصوبه شماره 64677/ت 18591 مورخ 26/12/78 هیئت محترم وزیران بر اساس طبقه بندی گروه صنایع با توجه به فرآیند تولید و طبقه بندی یازده گانه صنایع
با توجه به شدت و ضعف آلودگی و سایر مسائل زیست محیطی که در گروههایی با کدها و مشخصات مربوطه قرار میگیرند اعلام نظر می گردند.
- اجرای مصوبه شورایعالی محیط زیست مورخ 28/10/76 شورایعالی محیط زیست در خصوص پروژه هایی که مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی مطابق با آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی مصوبه 23/1/73 آن شورا می باشد (پتروشیمی- فولاد ... )
مطابق با ماده 9 سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ضوابط اعلام شده نظر نهایی خویش را حداکثر ظرف سه ماه اعلام می نماید.

هزینه های صدور مجوز
در مرحله استقرار
(مصوبه شماره 157 مورخ 31/1/1377 شورایعالی)
کد الف کد ب و ج کد د و ه
واحدهای صنعتی و خدماتی 100000ریال 200000ریال 500000ریال
واحدهای کشاورزی و صنایع روستایی:
50000 ریال 100000ریال 250000ریال
در مرحله بهره برداری هزینه های فوق دو برابر می گردد.

مراحل و زمانبندی صدور مجوز

عنوان مرحله
زمانبندی
کارشناس مربوطه
اخذ نامه استعلام از ارگانهای مربوطه (صنایع جهاد کشاورزی امور اراضی شرکت شهرکها مسکن - ) توسط ارباب رجوع
روز اول

ارائه نامه استعلام توسط ارباب رجوع به اداره کل
روز اول

دستور ارجاع به کارشناس مربوطه توسط مقامات مافوق
روز اول

بررسی نامه و پرونده مربوطه توسط کارشناس
روز اول

- تکمیل پرسشنامه زیست محیطی


- بازدید از محل مورد نظر


اخذ مدارک و مستندات لازم از قبیل جواز تاسیس معتبر مدارک مربوط به مالکیت و کاربری زمین عند الزوم مکاتبه با مراجع ذیربط
(احتمال یک هفته تا 10 روز)

تهیه گزارش کارشناسی
روز اول

اخذ تعرفه کارشناسی
روز اول

صدور مجوز


بدیهی است مواردی که می بایست در کمیسیون تخصصی مسکن (کمیسیون 13) تصمیم گیری شود از قاعده فوق مستثنی می باشد پروژه هایی که اراضی مورد نظر برای کاربریهای مختلف از سوی کمیسیون تخصصی مسکن در دو مرحله ابتدا در کمیته فنی در سازمان مسکن و شهرسازی و سپس در کمیسیون اصلی در دفتر معاونت عمرانی استانداری تصمیم گیری می شود مدت زمان بیشتری باید در نظر گرفت .
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::