.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اعلانات
شنبه 23 ارديبهشت 1396 لازم الاجرایی شدن بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین(مصوب 1373/12/28)
   به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده ،کارخانه ها و کارگاهها موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند.وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
فايلها
آيين نامه اجرايي.pdf 47.239 KB
شيوه نامه.pdf 406.791 KB
 
امتیاز دهی