اعلانات
پنجشنبه 11 خرداد 1396 مهلت ارسال آثار جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران در دوبخش سینمایی و هنرهای تجسمی تا15 خرداد تمدید شد.جهت کسب اطلاعات به آدرس www.iigff.org مراجعه نمایید.
 
امتیاز دهی