.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اعلانات
چهارشنبه 10 خرداد 1396 دوره ششم جشنواره بین المللی فیلم فجر در تاریخ 31 تیر ماه لغایت 6 مرداد ماه 1396 با محوریت اقتصاد سبز با تمرکز بر گردشگری پایدار ،شهر و حمل و نقل پایدار و انرژی پاک برگزار خواهد شد. جشنواره فیلم سبز از دوره پنجم(1395) به شبکه جهانی جشنواره های سبز بین المللی پیوسته و اعتبار بین المللی قابل توجهی یافته است.
 
امتیاز دهی