اخبار


1396/9/8 چهارشنبه یک راس کل وحشی که در جنگ طبیعی خود با یک کل دیگر از ناحیه شاخ و کمر آسیب دیده بود توسط یک دوستدار محیط زیست نجات یافت

یک راس کل وحشی که به علت مشکلات جسمی حاصل از نبرد با یک کل وحشی دیگر و پرت شدن از صخره شاخ و کمرش آسیب دیده بود توسط یک دوستدار محیط زیست به اداره شهرستان کرمان تحویل داده شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان؛ یک دوستداران محیط زیست یک راس کل وحشی سه ساله را که از ناحیه شاخ و کمر آسیب دیده بود به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان تحویل داد.

یک دوستدار محیط زیست به نام علی معین الدینی در یک اقدام ارزشمند یک راس کل وحشی آسیب دیده را که بر اثر مشکلات جسمی قادر به حرکت نبود را تحویل اداره حفاظت محیط زیست  داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر