اخبار

1396/9/9 پنجشنبه برگزاری برنامه اموزشی مدیریت مصرف آب و راهکارهای صرفه جویی آب در دبستان نوین کرمان به همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان برگزاری کلاس های مدیریت مصرف آب و راهکارهای صرفه جویی آب در دبستان نوین کرمان به همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر