اخبار1396/9/11 شنبه ستاد مقابله با گرد و غبار كشور درباره کرمان تصمیم گرفت برگزاري ستاد مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محيط زيست کشور با محوريت استان كرمان
جلسه ستاد مقابله با گرد و غبار كشور با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، استاندار كرمان ، مدير كل حفاظت محيط زيست استان كرمان و جمعي از مسئولين وزارت خانه هاي ذيربط و مديران استاني مرتبط برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان كرمان دكتر رضا جزيني زاده دبير ستاد مقابله با گردوغبار و مدير كل حفاظت محيط زيست استان كرمان به همراه مهندس رزم حسيني استاندار و رئيس ستاد مقابله با گرد و غبار استان كرمان و جمعي از مديران استاني در جلسه كشوري ستاد گرد و غبار كه با حضور دكتر عيسي كلانتري معاون رئيس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور و تعدادي از مسئولين وزارت خانه هاي ذيربط تشكيل شد شركت كردند.
لازم به ذكر است كه از مهمترين مصوبات اين جلسه تصويب تشكيل كارگروه ويژه احياي تالاب جازموريان بود.
دكتر رضا جزيني زاده در حاشيه اين جلسه اظهار داشت: بنا به دستور معاون رييس جمهور و پيگيري استاندار كرمان از همه ي توان فني، علمي و زيست محيطي خود و تعامل فرابخشي باساير دستگاههاي مرتبط از جمله منابع طبيعي، آب منطقه اي، هواشناسي، وزارت بهداشت و غيره در احياي اين زيستگاه فروگذار نخواهيم بود. 
وي افزود: منشأ گرد و غبار استان كرمان شامل سه گروه ١-زيستگاههاي تالابي خشك شده از جمله جازموريان ٢-برداشت غير اصولي از معادن٣-كانون هاي مستعد فرسايش بادي مي باشد.
وي در پايان خاطر نشان كرد: مهمترين كانون هاي داخلي گرد و غبار كشور يازده كانون هستند كه سي و سه و نه دهم درصد از آن در استان كرمان قرار دارد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر