اخبار1396/9/12 يكشنبه سرشماری پاییزه پستانداران منطقه حفاظت شده سعدی
سرشماري پاييزه پستانداران منطقه حفاظت شده سعدي شهرستان كرمان  توسط ده گروه دو نفري انجام شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان سرشماري پاييزه پستانداران منطقه حفاظت شده سعدي شهرستان كرمان توسط پرسنل حفاظت محيط زيست شهرستان كرمان ، با همياري همياران محيط زيست و نظارت نيروهاي ستادي استان كرمان انجام شد.
سیدوحیدسیدجعفری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  كرمان در اين خصوص گفت: 
نیروهای اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان درآذرماه سالجاری نسبت به سرشماری منطقه حفاظت شده سعدی مبادرت کردند.
این منطقه باوسعت ۳۸۰۰۰هکتاریکی ازبی نظیرترین زیستگاه هاوتنوع زیستی در استان می باشد.
نیروهای اجرایی دراین سرشماری نزدیک به۶۰درصدمنطقه رارصدوپایش کردند که نزدیک به ۱۰۰۰گونه پستانداروپرنده سرشماری شدند.
از گونه های حیات وحش منطقه می توان به:قوچ ومیش؛کل وبز؛آهو؛روباه؛تشی؛خرگوش؛موش صحرایی و..‌.وهمچنین از گونه های پرنده درمنطقه:کبک؛تیهو؛باقرقره؛چکاوک؛کبوترچاهی؛انواع گنجشک سانان و پرندگان شکاری و....از گونه های گیاهی منطقه:درمنه؛کهکم؛خارشتر؛قیچ؛گز؛گون؛کتیرا؛ریواس ودرختانی مثل:باداکوهی؛وتک درختان پراکنده بنه و همچنین درختچه های تاغ نام برد.
دراین منطقه ۱۳آبشخوروتانکرذخیره آب باگنجایش ۵۸۰۰۰لیترساخته ونصب شده است.به اضافه چشمه سارها؛قنوات و!رودهای کوچک جاری که ذخیرگاههای آبی این منطقه رابرای گونه های جانوری و گیاهی تامین کرده است.
لازم به ذكر است دراین سرشماری ده گروه ۲نفری از محیط بانان و همیاران محیط زیست حضورفعال داشته ونیروهای ستادی اداره کل نیزبراجرای این سرشماری نظارت کامل داشتند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر