اخبار
1396/9/13 دوشنبه اولین انتصاب دکتر رضا جزینی زاده در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان رقم خورد

اولین انتصاب دکتر رضا جزینی زاده در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان رقم خورد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان دکتر رضا جزینی زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در اولین دستور انتصاب خود در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان طی ابلاغی مهندس ابراهیم فصیحی هرندی را به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب کرد.

در متن این ابلاغ آمده است: آقای ابراهیم فصیحی هرندی بنا به سوابق، تجربه و تعهد به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب می شوید. امید است در راستای رسالت ذاتی سازمان متبوع وشرح وظایف خود موفق و مؤید باشید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر