.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار

1397/1/27 دوشنبه دیداردکتر رضا جزینی زاده با مهندس رحمانی ریاست کارخانه سیمان کرمان دیدار دکترجزینی زاده با مهندس رحمانی در خصوص بررسی و تفاهم اولیه تفاهم نامه زیست محیطی فی مابین کارخانه سیمان کرمان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر