اخبار برگزیده

برگزاری برنامه زنگ آموزش محیط زیست ویژه دانش آموزان درمدرسه دخترانه دانشوران کرمان

به گزارش خالقی رییس اداره آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت تحقق گسترش سواد ، اخلاق و رفتار محیط زیستی درجامعه و تاکید بر این اصل پر اهمیت که طلایی ترین زمان آموزش و یادگیری دوران کودکی است، 
اداره آموزش وپژوهش اداره کل محیط زیست استان کرمان در یک سال اخیر برنامه زنگ آموزش محیط زیست را در مدارس کرمان تحت موضوعات حوزه های مدیریت پسماند، صرفه جویی درآب وانرژی وکاغذ با متدهای جدید آموزشی ازجمله نمایش های موزیکال، مسابقه و برنامه های شاد ویژه دانش آموزان و همچنین اجرای طرح همیار محیط زیست و پیگیری جهت فراهم کردن شرایط مناسب مدرسه برای پیوستن به مدارس سبز را برگزار می کند.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد