اخبار استان
1397/12/20 دوشنبه
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سيرجان
سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سيرجان معرفي شد
به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان كرمان طي حكمي از سوي مهندس مرجان شاكري مدير كل حفاظت محيط زيست استان مهندس محمود صفرزاده بندري به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سيرجان معرفي و از زحمات مهندس محمود عليرضايي تقدير و تشكر بعمل آمد

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir