اخبار استان
1397/12/23 پنجشنبه
تخلفات زیست محیطی را گزارش کنید و از دولت پاداش بگیرید!

با تصویب هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، مخبرانی که ماموران سازمان حفاظت محیط زیست را در جریان تخلفات زیست محیطی قرار دهند، پاداش مالی دریافت می‌کنند.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir