موقعیت جغرافیایی

1390/8/30 دوشنبه

استان کرمان در جنوب شرقی فلات ایران بین 54 درجه و 21 دقیقه تا 59 درجه و 34 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 29 دقیقه تا 31 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.
پهنای حداکثر استان در بخش شمالی 480 کیلومتر و حداقل در بخش جنوبی تا 80 کیلومتر تغییر می نماید.عرض متوسط استان برابر با 660 کیلومتر تخمین زده می شود. استان کرمان با 182301 کیلومتر مربع وسعت، 11 درصد از خاک کشورمان را به خود اختصاص داده است. این استان از شمال به استانهای یزد و خراسان جنوبی، از جنوب به استان هرمزگان، از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از غرب به استان فارس محدود می شود.


بيشتر
سال 1399 جهش تولید