1391/11/21 شنبه تعریف
در قرن اخیر، میراث طبیعی، این مظهر خلقت بی بدیل خداوندی که با مذهب، فرهنگ و سنن هر دیار عجین بوده و بستر ساز تاریخ و تمدن مردم هر کشور می باشد در مواردی به دلیل سهل انگاری و بعضاً فراموشکاری بشر با انقراض تعداد زیادی از گونه های جانوری و گیاهی و یا تخریب زیستگاههای مهم اعم از جنگل، مرتع، تالاب و بیابان مواجه بوده است. لذا برای حفاظت از تنوع زیستی برای نسل کنونی و نسلهای آتی، بخشی از سرزمین خود را تحت مدیریت ویژه قرار داده و خود را در شبکه جهانی حفاظت سهیم نموده ایم. این شبکه جهانی، حفاظت کامل از منابع طبیعی را در کنار بهره برداری خردمندانه و توسعه پایدار برای کشورها الزام آور نموده است. شایان ذکر است کشور ایران یکی از اعضای کنوانسیون تنوع زیستی بوده و در این راستا تلاش های فراوانی را درسطح کشور و استان کرمان انجام داده است. همچنین به استناد آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست طی مصوبه شماره 81804 مورخ 4/12/1354 هیات وزیران و اصلاحیه آن مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در چهار طبقه اثر طبیعی ملی، پارک ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش و همچنین مناطق شکار ممنوع تقسیم بندی شده اند. عالی ترین سطح حفاظت در ایران پارک های ملی هستند که شامل اکوسیستم‌ها و زیستگاههای بسیار با ارزش و بکر بوده و در استان کرمان پارک ملی خبر در زمره پارک های ملی کشور به ثبت رسیده است. علاوه بر پارک ملی مذکور یک اثر ملی تحت عنوان اثر طبیعی سرو سیرچ ، دو پناهگاه حیات وحش با نام های روچون و مهروئیه. یک منطقه حفاظت شده با نام بیدوئیه وجود دارد که در مجموع با وسعت 5/339391 هکتار (حدود 9/1درصد) از مساحت استان کرمان را شامل می شود. همچنین مناطق شکار ممنوع گودغول، شهربابک، انجرک و نوق با وسعت 9/259337 هکتار (حدود 41/1 درصد) نیز به عنوان نواحی پشتوانه به ثبت رسیده است. استان کرمان در سطح بین المللی با دارا بودن سه زیستگاه ارزشمند خبر و دهبکری برای پرندگان در فهرست نواحی مهم پرندگان (IBA) در خاور میانه به ثبت رسیده است. بررسی سوابق موجود در استان کرمان طی دهه 50 لغایت اواخر دهه80 بیانگر ثبت تنها31/3  درصد اراضی استان در زمره مناطق تحت مدیریت بوده و طی سالهای 1388 و 1389 جهش بسیار مثبت در خصوص افزایش سطح حفاظتی استان صورت پذیرفت. شایان ذکر است بر اساس تلاش های صورت پذیرفته مستندات مربوط به 11 منطقه پیشنهادی جهت ثبت در زمره مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش تهیه گردیده که وسعت مناطق تحت حفاظت استان کرمان به 2708628 هکتار یعنی 78/14 درصد از وسعت کل استان خواهد رسید.
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::