وظایف اداره پژوهش
1395/11/30 شنبه

  - تعیین اولویتهای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه محیط زیست با توجه به ضرورت ها و نیازهای استانی 
  با همکاری معاونت های تخصصی و تلاش در زمینه تصویب طرح ها و پروژه های مطالعاتی و پژوهشی 
  در سطح استان و سازمان.

  - تشویق و حمایت از محققان و فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست استان (جایزه ملی و استانی محیط زیست).

  - ترویج و ترغیب فرهنگ بهره وری مطلوب از منابع به منظور تحقق اهداف حفاظت محیط زیست در
   بهینه سازی الگوی تولید، توزیع و مصرف.

  - همکاری با ستاد در بهره گیری از فناوریهای نوین محیط زیست و بکارگیری آن در مدیریت 
   منابع و حفاظت.

  - توسعه و تجهیز کتابخانه اداره کل با رویکرد گردآوری منابع علمی تخصصی و اشاعه اطلاعات 
  سازمان یافته به مراجعین.

  - ساماندهی امور مربوط به نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای
   اداره کل اعم از نصب و راه اندازی،طراحی نرم افزارها، عیب یابی و رفع نواقص در بستر شبکه ارتباطی، 
  پشتیبان گیری(back up) از پایگاههای اطلاعاتی.
همایش ها
1395/12/17 سه‌شنبه


جهت اطلاع به سایتهای زیر مراجعه نمایید
.

 

سایت ها