شماره تماس مدیران شهرستان ها

1397/2/10 دوشنبه
نام شهرستان نام خانوادگی رییس شهرستان شماره اداره
بافت حسن موسی پور 42427299-42423424
رابر اسحاق منظری توکلی 42452867
سیرجان علی اکبر رسولیان 42302100-42332600
رفسنجان حسین آخوندی 6756-34356757
زرند مسعود سالاری 9985-4620-33429722
راور یوسف محمدی 33720010-33728610
بم اماندادی 44314270
جیرفت محمد کمالی 43313310-43313309
کهنوج هادی جلالی 43208176-43205203
انار احمد شجاعی 34382259
شهربابک محمد حسین شمس الدینی 34111379-34120490
کوهبنان حسین روح الامینی 33495247
بردسیر ضیاءالدین سلجوقی 33521008
منوجان عبدالوهاب مرشدی 43300719
عنبرآباد نرگس افشارمنش 43290009-43290007
رودبار یونس خواجویی 43366768
ریگان حمزه ابراهیمی 44361687
پارک خبر علیرضا تاج پور 42416224
قلعه گنج سلمان کرمی  43390325
کرمان رحیم منتظر 31218020
بيشتر
سال 1401 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»