.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
فراخوان و اطلاعیه ها
پنجشنبه 11 خرداد 1396 مهلت ارسال آثار جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران در دوبخش سینمایی و هنرهای تجسمی تا15 خرداد تمدید شد.جهت کسب اطلاعات به آدرس www.iigff.org مراجعه نمایید.
بيشتر