اطلاعیه

اطلاعیه

 اطلاعیه
به موجب "بند ن" تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ، متقاضیان (مسئولین صنایع) بهره مندی از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست به منظور کاهش و رفع آلودگی زیست محیطی ناشی از فعالیت واحد (با اولویت صنایع آلاینده سالهای اخیر) ، نسبت به ارائه مستندات ذیل به ادارات تابعه حفاظت محیط زیست مستقر در شهرستان ها اقدام و یا با به همراه داشتن مدارک ذیل به اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان ( اداره نظارت و پایش) مراجعه نمایند.
مستندات مورد نیاز:
  1. تقاضای کتبی مسئول واحد صنعتی ( اولویت با صنایع آلاینده)
  2. معرفی مجموعه پیشنهاد دهنده به همراه مستندات
  3. تکمیل فرم پروپوزال
  4.  تکمیل  فرم گزارش توجیهی فنی و اقتصادی
  5. ارائه طرح توجیه اقتصادی
  6. ارائه طرح توجیه زیست محیطی
 
 
نسخه قابل چاپ
سال 1399 جهش تولید