ایستگاه پایش کیفی ذرات هوای شهرستان انار استان کرمان به صورت آزمایشی در مدار قرار گرفت.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

ایستگاه پایش کیفی ذرات هوای شهرستان انار استان کرمان به صورت آزمایشی در مدار قرار گرفت.

به گزارش مهرانگیز حیدریان رئیس اداره پاش حفاظت محیط زیست استان کرمان: داریوش غفاری معاون نظارت و پایش بیان داشت: با راه اندازی ایستگاه پایش کیفی ذرات هوای شهرستان انار استان کرمان اطلاعات اخذ شده بر سامانه پایش کیفی هوای کشور به صورت آزمایشی بارگذاری شد.
غفاری عنوان کرد: در صورت دریافت داده مستمر ذرات هوا و اطمینان از صحت داده های اخذ شده، در آینده ای نزدیک ایستگاه پایش این شهرستان به صورت رسمی افتتاح و راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: ایستگاه پایش کیفی ذرات هوای شهرستان انار با پیگیری های همه جانبه مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از محل اعتبارات طرح مقابله با گرد وغبار خریداری شده است.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
سال 1401 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»