دیدار مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با همکاران شهرستان کهنوج

دیدار مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با همکاران شهرستان کهنوج

به گزارش رضا سلیمانی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج: مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با حضور در اداره شهرستان از نزدیک در جریان امور جاری قرار گرفت.
سلیمانی گفت: مدیرکل حفاظت محیط زیست در این بازدید با همکاران دیدار و پیرامون مسائل زیست محیطی شهرستان به گفتگو پرداختند.
نسخه قابل چاپ
سال 1399 جهش تولید