برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های مزایده خودرو اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های مزایده خودرو اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

جلسه بازگشایی پاکت های مزایده خودرو اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان :
جلسه بازگشایی پاکت های مزایده خودروهای مستعمل و اسقاطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با حضور مجتبی نیک طبع مدیرکل ، آمنه شجاعی ذیحساب ، مسعود رئیسی مجد معاون توسعه مدیریت،حقوقی و منابع ، حراست و بازرسی صبح امروز دهم بهمن ماه برگزار شد.
در این جلسه اسناد مزایده دریافت شده از داوطلبان در حضور کلیه اعضاء باز گردید و برندگان این مزایده مشخص گردید.
 
نسخه قابل چاپ
سال 1401 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»