اخبار برگزیده

هم اکنون شرکت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در جلسه هئیت حل اختلاف ۲۴ مکرر معادن در محل معاونت عمرانی استانداری کرمان

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در جلسه هیات حل اختلاف ۲۴ مکرر معادن در محل دفتر عمرانی استانداری حاضر شد
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان شاکری با حضور در دفتر معاون عمرانی استانداری کرمان در جلسه هئیت حل اختلاف ۲۴ مکرر معادن استان شرکت کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در این جلسه تاکید کرد : مناطق ۴ گانه تحت مدیریت خط قرمز ماست و با واگذاری معدن در مناطق یاد شده مخالفت می شود.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد