اخبار برگزیده

جلسه هم اندیشی مدیر کل حفاظت محیط زیست با امیر سرتیپ مهدی معمارباشی فرماندهی جنوبشرق ارتش در خصوص مسائل زیست محیطی پادگانها و فرماندهی و بیمارستانهای ارتش در استان کرمان

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد