اخبار برگزیده

بازدید مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور و هیات همراه همچنین معاون نظارت و پایش و کارشناسان بخش فنی و پایش اداره کل کرمان و اداره شهرستان شهربابک از پروژه های زیست محیطی کارخانه اسید و اکسیژن مجتمع مس خاتون اباد

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راس هیاتی متشکل از معاون نظارت و پایش و کارشناسان بخش فنی و پایش اداره کل کرمان و اداره شهرستان شهربابک از پروژه های زیست محیطی کارخانه اسید و اکسیژن مجتمع مس خاتون اباد بازدید کردند.
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان دکتر مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راس هیاتی متشکل از آقایان دزفولی و زارع و خانم حسنی از مسئولین اداره کل آب و خاک سازمانو همچنین غفاری معاون نظارت و پایش اداره کل کرمان و کارشناسان بخش فنی و پایش و همچنین اداره شهرستان شهربابک از کارخانه اسید و اکسیژن مجتمع مس خاتون اباد بازدید کردند و از نزدیک در جریان اقدامات انجام گرفته در این دو واحد قرار گرفتند.
لازم به ذکر است که این دو پروژه از جمله پروژه های زیست محیطی اجرا شده توسط مجتمع مس خاتون آباد می باشند که در جهت کاهش آلایندگی در دستور کار قرار گرفته اند.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد