اخبار برگزیده

طرح منظومه روستایی خبر بافت تصویب شد/مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان:آقای حسینی نژاد می‌خواهد در پارک ملی هم اکتشاف انجام دهد/پارک ملی خبر منطقه ممنوعه است

در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد:
طرح منظومه روستایی خبر بافت تصویب شد/مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان:آقای حسینی نژاد می‌خواهد در پارک ملی هم اکتشاف انجام دهد/پارک ملی خبر منطقه ممنوعه است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان خطاب به حسینی نژاد، گفت: ما یا به قانون تمکین می‌کنیم یا نه. آقای حسینی نژاد می‌خواهد در پارک ملی هم اکتشاف انجام دهد.

در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص طرح توسعه پایدار منظومه روستایی خبر بحث شد .
شایان ذکر است که براساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم یکسری وظایف برای شوراها در حیطه توسعه روستایی مطرح شده است.
به گزارش گفتارنو، در ابتدای این جلسه مشاور طرح با بیان اینکه محدوده مورد نظر ۵۹ درصد از مساحت خبر را در بر می گیرد، گفت:مراکز خدماتی ما در سه منطقه کشکوییه، خبر و ترنج هستند و بقیه مناطق از سطح پایین تری برخوردار هستند .
او کشاورزی، دامداری، گردشگری، گیاهان دارویی و صنایع دستی را به عنوان فعالیت های اقتصادی این منطقه معرفی کرد و گفت: گروه بندی هایی به منظور ساماندهی به این فعالیت ها در نظر گرفته شده است.
مشاور این طرح، صنایع تبدیلی را به عنوان عامل مهم برای پایداری جمعیت دانست و گفت: جمعیت چندین روستا در این منطقه حالت ناپایدار دارد و حتی برخی روستاها نیز حالت ناپایدار دارند.
استاندار کرمان در واکنش به غیاب فرماندار بافت در جلسه گفت: اینکه یک برنامه توسعه بدون حضور فرمانداران منطقه صورت گیرد چندان درست نیست.
به گزارش گفتارنو، ۱۷ نفر از اعضای اصلی این جلسه حاضر بوده و سه نفر غایب بودند که فرماندار بافت در شمار آن ها بود همچنین ۶ نفر از اعضا نیز نمایندگان خود را در این جلسه فرستاده بودند.
مهدی حسینی نژاد، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با بیان اینکه باید از قابلیت های بخش خصوصی استفاده کرد، گفت: صنایع متوسط خصوصا در معادن کرومیت دیده نشده است و فقط صنایع تبدیلی در بحث گیاهان دارویی دیده شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در خصوص این طرح گفت: پیوست بهداشت و درمان هم باید در طرح دیده شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان خطاب به حسینی نژاد، گفت: ما یا به قانون تمکین می کنیم یا نه. آقای حسینی نژاد می خواهد در پارک ملی هم اکتشاف انجام دهد.
مرجان شاکری در ادامه افزود: پارک ملی خبر منطقه ممنوعه است. همچنین در خصوص پروژه هایی هم که مشاور پیشنهاد داده است باید بگویم که تمامی این طرح ها باید برای اجرا موافقت زیست محیطی را دریافت کند.
مشاور طرح نیز در پاسخ به حسینی نژاد گفت: چون امکان استخراج وجود ندارد دنبال معادن و توسعه صنایع معدنی نبودیم و بر روی صنایع تبدیلی برنامه ریزی کردیم.
او همچنین در خصوص مراکز درمانی منطقه خاطر نشان کرد: ۱۴ مرکز درمان در منطقه وجود دارد ولی فقط ۴ تا از آن ها فعال هستند.
مشاور این طرح همچنین در خصوص انتقادهای وارد شده به طرح شیلات در منطقه گفت: ما در این منطقه ۵ ماه است آب های سطحی را مدیریت نمی کنیم اگر این مدیریت صورت گیرد می توانیم برای پرورش شیلات برنامه ریزی کنیم.
او در ادامه افزود: تمرکز بیش از حد در یک منطقه مثل خبر یک ایراد است و باید این گردشگری توزیع شود.
در نهایت با موافقت اعضای حاضر در جلسه این طرح به تصویب رسید.
 
 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد