اخبار برگزیده

شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در راه پاستور

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان فردا در نهاد ریاست جمهوری در کمیته امور زیربنایی صنعت و محیط زیست شرکت خواهد کرد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان مهندس مرجان شاکری سه شنبه بیست و سوم مهرماه در دفتر هیئت دولت واقع در محل نهاد ریاست جمهوری حاضر خواهد شد تا به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در کمیته تخصصی کمیسیون امور  زیربنایی، صنعت و محیط زیست شرکت کند.
لازم به ذکر است بررسی پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت با عنوان تمدید اقدامات اصلاحی کارخانه های ذوب مس سرچشمه و خاتون آباد در دستور کار این جلسه است.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد