اخبار برگزیده

نشست هم اندیشی وآموزشی ویژه مسئولین روستاهای هم جوار مجموعه پارک ملی خبر و روچون جهت جلب مشارکت جوامع محلی برگزار گردید .

نشست هم اندیشی وآموزشی ویژه مسئولین روستاهای هم جوار مجموعه پارک ملی خبروروچون جهت جلب مشارکت جوامع محلی درمدیریت منطقه باحضور کارشناسان سازمان، مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، دهیاران واعضای شواری روستاهای هم جوار پارک درسالن اجتماعات خانه فرهنگ روستای خبر برگزار گردید .
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد