اخبار برگزیده

مسئول جدید مشارکت مردمی و مسئولیت های اجتماعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان معرفی شد

برگزاری نشست ماهانه مدیرکل محیط زیست کرمان با سمنهای محیط زیستی و معرفی مسئول جدید مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی اداره کل 
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان در حاشیه نشست مدیر کل با سمن های محیط زیستی کرمان مهندس مهرانگیز حیدریان به عنوان مسئول جدید مشارکت مردمی و مسئولیت های اجتماعی اداره کل معرفی شد. لازم به ذکر است این مسئولیت تا کنون بر عهده دکتر فرشته خالقی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل بود که طی این جلسه از خدمات وی در این حوزه نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد. همچنین به عنوان حرکتی نمادین از نماینده یکی از هیاتهای مذهبی سطح شهر کرمان که در پذیرایی سوگواران از ظروف یکبار مصرف استفاده نمی کنند تقدیر شد.
در این جلسه سمنها گزارش اجمالی از فعالیتها و اقدامات خود را ارائه داده و پیشنهادات و دغدغه های خود را مطرح کردند.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد