اخبار برگزیده

قدردانی خالصانه جمعی از کارکنان تبدیل وضعیت شده از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به پاس حمایت ها و پیگیری های مجدانه وی

اهدا یک دستگاه دوچرخه توسط جمعی از کارکنان تبدیل وضعیت شده به مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان برای تشکر و قدردانی از زحمات وی

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان جمعی از کارکنان این اداره کل که پس از هشت سال از وضعیت کار قرارداد ساعتی با پیگیری های مجدانه مهندس مرجان شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست تبدیل وضعیت شدند با اهدای یک دستگاه دوچرخه از وی تشکر و قدردانی کردند.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد