اخبار برگزیده

دستگیری شکارچیان غیر مجاز توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان قبل از آسیب به حیات وحش

به گزارش کامران قربی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در حین انجام ماموریت و گشت و کنترل منطقه سعدی با متخلفین شکار و صید برخورد و موفق شدند قبل از آسیب رساندن به حیات وحش دو قبضه اسلحه و متعلقات آن را کشف و ضبط کنند.
لازم به ذکر است که پرونده جهت بررسی به مرجع قضایی شهرستان ارسال شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد