اخبار برگزیده

کشف و ضبط یک راس بز وحشی و یک قطعه تیهو به همراه یک قبضه اسلحه از یک متخلف شکار توسط یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

کشف و ضبط یک راس بز وحشی و یک قطعه تیهو به همراه یک قبضه اسلحه از یک متخلف شکار توسط یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

از یک نفر متخلف شکار یک راس بز وحشی، یک قطعه تیهو و یک قبضه اسلحه کشف و ضبط شد 

به گزارش رحیم منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان مامورین یگان این اداره طی گشت و کنترل مناطق شهرستان موفق به دستگیری یک متخلف و کشف و ضبط یک راس بز وحشی و یک قطعه  تیهو در منطقه حفاظت شده سعدی شدند.
منتظر افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح شکاری نیز از متخلف کشف و ضبط و متخلف جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد