اخبار برگزیده

دستگیری متخلفین شکار دو قطعه کبک توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شهر بابک کرمان

دستگیری متخلفین شکار دو قطعه کبک توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شهر بابک کرمان

دو متخلف شکار پرندگان وحشی توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شهر بابک کرمان دستگیر شدند

به گزارش محمد حسین شمس الدینی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهربابک ماموران این اداره در پی گشت و کنترل منطقه حفاظت شده دهج موفق به دستگیری دو نفر متخلف که اقدام به شکار دو قطعه کبک کرده بودند شدند
شمس الدینی افزود متخلفین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.
بيشتر
سال 1399 جهش تولید