اخبار برگزیده

دستگیری متخلف شکار و صید توسط یگان حفاظت محیط زیست بخش راین شهرستان کرمان

دستگیری متخلف شکار و صید توسط یگان حفاظت محیط زیست بخش راین شهرستان کرمان

دستگیری متخلف شکار و صید توسط یگان حفاظت محیط زیست بخش راین شهرستان کرمان
به گزارش اماندادی مسئول محیط بانی راین  ماموران یگان حفاظت حین گشت و کنترل در منطقه دودران راین به یک نفر متخلف برخورد می کنند که اقدام به شکار کبک کرده بود.
 متخلف مذکور با دیدین مامورین اقدام به پرتاب کردن کبک می کند اما پس از چند دقیقه گریز و تعقیب به دام می افتد.
اماندادی افزود:  با توجه به شواهد و اقرار متخلف به شکار یک قطعه کبک یک قبضه سلاح و پنج عدد فشنگ و یک توبره آغشته به خون از وی کشف و ضبط شد و وی به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد. 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399 جهش تولید