اخبار برگزیده

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از صنایع

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از صنایع

بنا به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان: در پی گزارش مردمی مبنی بر ایجاد آلودگی واحدهای تولید کود شیمیایی و شهرک صنعتی سعدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان به همراهی رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل از محل کارخانجات شهرستان کرمان بازدید کرد، مرجان شاکری در این رابطه گفت: توجه به نحوه استقرار واحدها و جانمایی در شهرک های صنعتی یکی از مهمترین دغدغه هایی است که کارشناسان محیط زیست دارند و مسلماً اشتغالزایی یکی از اولویت ها مهم در سطح در کشور است، اما رعایت ضوابط زیست محیطی هم باید در دستورکار صنایع قرار گیرد.
درپایان، پس از بازدید میدانی تذکرات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی به واحدهای مذکور ابلاغ گردید و بر رعایت کلیه الزامات زیست محیطی تاکید  شد.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399 جهش تولید