اخبار برگزیده

دستیگری متخلف شکار دو قطعه کبک در دام مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

دستیگری متخلف شکار دو قطعه کبک در دام مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

 به گزارش رحیم منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در حین گشت و کنترل در منطقه چشمه امام رضا موفق به دستگیری متخلف شکار و صید دو قطعه کبک  شدند.
منتظرگفت: از این متخلفین لاشه دو قظعه کبک و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط و متخلف به همراه پرونده تخلف تحویل مرجع قضایی شد.
بيشتر
سال 1399 جهش تولید