اخبار برگزیده

با هوشیاری مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان، متخلفین شکار و صید قبل از آسیب به حیات وحش دستگیر شدند

با هوشیاری مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان، متخلفین شکار و صید قبل از آسیب به حیات وحش دستگیر شدند

به گزارش علی اکبر رسولیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در حین عملیات گشت و کنترل موفق به پیشگیری از تخلف شکار و صید در  منطقه چهارگنبد شدند.
رسولیان گفت: مأمورین یگان حفاظت شهرستان از این متخلفین یک قبضه اسلحه ساچمه زنی با مجوز حمل و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی با جواز موقت  کشف و ضبط کردند و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
بيشتر
سال 1399 جهش تولید