اخبار برگزیده

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب شد

رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان براساس حکمی ازسوی مهندس مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان دکتر فرشته خالقی به عنوان رئیس اداره روابط عمومی اداره کل منصوب واززحمات مهندس ابراهیم فصیحی هرندی در زمان تصدی این پست تقدیر شد .
لازم به ذکر است که دکترخالقی سابقه رئیس اداره آموزش مشارکتهای مردمی وپژوهش وهمچنین معاون اداره محیط زیست کرمان رادر کارنامه خود دارد
بيشتر
سال 1399 جهش تولید