اخبار برگزیده

تحویل یک بهله بالابان مصدوم توسط دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست قلعه گنج

تحویل یک بهله بالابان مصدوم توسط دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست قلعه گنج

به گزارش سلمان کرمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست قلعه گنج :
یک بهله بالابان بیمار و مصدوم توسط دوستداران محیط زیست به اداره قلعه گنج تحویل شد این پرنده نادر و کمیاب از ناحیه بال مصدوم و به لحاظ زندگی در شرایط سخت و احتمالا در اسارت و بدلیل تغذیه نامناسب،  ضعیف و قادر به پرواز و تامین غذای خود  نمی باشد ،
 سن تقریبی پرنده بالای 5 سال می باشد .
بيشتر
سال 1399 جهش تولید