اخبار برگزیده

انتصاب آقای جواد اماندادی قطب آبادی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم ( استان کرمان )

انتصاب آقای جواد اماندادی قطب آبادی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم ( استان کرمان )

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان براساس حکمی ازسوی مرجان شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان آقای جواد اماندادی قطب آبادی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم منصوب شد واززحمات آقای عارف کیا درزمان تصدی این پست تقدیر شد .
بيشتر
سال 1399 جهش تولید