اخبار برگزیده

کمیسیون ماده ۱۱ با  دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست و ۵ دستورکار برگزارشد .

کمیسیون ماده ۱۱ با دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست و ۵ دستورکار برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ، کمیسیون ماده ۱۱ با  دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست و ۵ دستورکار برگزارشد .
شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان ودبیر کمیسیون ماده ۱۱ دراین خصوص گفت :  در اين جلسه ٣ پرونده توليد خميركاغذ، دامپروري و بلوك زني در شهرستان بافت و يك پرونده توليد فنر در شهرستان كرمان و يك طرح دامپروري در ارزوئيه بررسي ودرمورد آنها تصميم گيري شد .
وی همچنين افزود : دراین جلسه، معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار ، رعايت ضوابط زيست محيطي و رعايت فاصله با حريم مسكوني را ضروري خواند و گفت:طرحهاي صنعتي بايد فاصله مناسب  با طرح هادي روستا را رعايت كنند تا براي ساكنين مزاحمتي ايجاد نشود .
بيشتر
سال 1399 جهش تولید