اخبار برگزیده

دستگیری متخلفین زنده گیری بلدرچین وحشی توسط یگان اجرایی سرمحیط بانی بخش راین (شهرستان کرمان )

دستگیری متخلفین زنده گیری بلدرچین وحشی توسط یگان اجرایی سرمحیط بانی بخش راین (شهرستان کرمان )

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان ، متخلفین زنده گیری بلدرچین وحشی توسط یگان اجرایی سرمحیط بانی بخش راین (شهرستان کرمان ) دستگیر شدند .
منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان دراین خصوص گفت:طی گشت وکنترل مأموران  اجرایی  دربخش راین ،افرادی که به طور غیر مجاز به وسیله ادوات زنده گیری پرندگان اقدام به صید و شکار 6 قطعه بلدرچين وحشی نموده بودند توسط یگان اجرایی سر محیط بانی بخش راین دستگیر و متخلفین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
بيشتر
سال 1399 جهش تولید