اخبار برگزیده

درهفته محیط زیست، دستگیری متخلفین شکار غیر مجاز  وناجوانمردانه  یک رأس میش وحشی شیرده در مناطق آزاد بردسیر توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان

درهفته محیط زیست، دستگیری متخلفین شکار غیر مجاز وناجوانمردانه یک رأس میش وحشی شیرده در مناطق آزاد بردسیر توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ، متخلفین شکار غیر مجاز  وناجوانمردانه یک راس میش وحشی شیرده در مناطق آزاد بردسیر توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر دستگیرشدند.
عارف کیا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر دراین خصوص گفت : دراین ماموریت یک قبضه اسلحه گلوله زنی270 دوربین دار دارای مجوز ؛فاصله یاب؛ دوربین چشمی ،کشف وضبط گردید .وی همچنین افزود : پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی گردید .
بيشتر
سال 1399 جهش تولید