اخبار برگزیده

اجرای طرح غربالگری پیشگیری ازکرونا دراداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان باهمکاری بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشكي استان

اجرای طرح غربالگری پیشگیری ازکرونا دراداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان باهمکاری بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشكي استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ،امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳  ، با توجه به شیوع زیاد بیماری کرونا دراستان  ودر راستای حفظ سلامت همکاران ، طرح غربالگری پیشگیری ازکرونا دراداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان توسط معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی اداره کل  باهمکاری بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشكي استان به اجرا درآمد وفردا هم ادامه خواهد داشت .
بيشتر
سال 1400 تولید، پشیبانی ها، مانع زدایی ها