اخبار برگزیده

کشف و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت و لاشه دو قطعه پرنده قمری توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج

کشف و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت و لاشه دو قطعه پرنده قمری توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ، یک دستگاه  موتورسیکلت و لاشه دو قطعه قمری توسط مامورین یگان محیط زیست شهرستان کهنوج کشف وتوقیف گردید .
محمودی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج دراین خصوص گفت : طی گشت وکنترل مأموران اجرایی شهرستان ، یک  دستگاه موتورسیکلت و لاشه دو قطعه پرنده قمری توسط مامورین یگان محیط زیست شهرستان کهنوج از متخلفین شکار پرندگان که در شب با استفاده از چراغ قوه و تفنگ بادی پرندگان را شکار می کردند کشف وتوقیف گردید .
  وی همچنين افزود: پرونده تخلف جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال  گردید.
بيشتر
سال 1400 تولید، پشیبانی ها، مانع زدایی ها