اخبار برگزیده

نشست آموزشی و هم‌اندیشی ویژه دبیران کتاب انسان و محیط زیست استان کرمان به صورت مجازی برگزار شد

نشست آموزشی و هم‌اندیشی ویژه دبیران کتاب انسان و محیط زیست استان کرمان به صورت مجازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ،همزمان با روز جهانی بدون پلاستیک و همراستا با اهداف آموزشی حوزه حفاظت محیط زیست با همراهی دبیرخانه ملی کتاب انسان و محیط زیست، نشست آموزشی و هم اندیشی با حضور منتخبی از دبیران این کتاب از سراسر استان کرمان در بستر انسان زیست برگزار شد. 
بابکی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان گفت : در این کارگاه که در ادامه سلسله کارگاه‌های گسترش سواد محیط زیستی استان کرمان برنامه ریزی گردیده بود؛ موضوع چالش پلاستیک، ذیل درس پنجم کتاب، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی در تشریح برنامه های این نشست افزود : در این کارگاه، علاوه بر ارائه علمی صورت گرفته در رابطه با مسئله پلاستیک، سخنرانی دکتر بهرامی مسئول دبیرخانه ملی کتاب انسان و محیط زیست نیز صورت گرفت و در آن به تشریح مهمترین ظرفیت ها و مسائل پیشبرد آموزش های محیط زیستی ذیل تدریس انسان و محیط زیست پرداخته شد. همچنین ایشان از اداره کل حفاظت محیط زیست خواست تا روند پشتیبانی از تدریس کتاب را تداوم بخشد. 
بابکی همچنین به بخش پایانی این نشست که به بیان تجربیات دبیران و طرح دیدگاه های ایشان اختصاص یافته بود اشاره نمود و گفت: در بخش دوم این نشست، نظرات و تجربیات دبیران در تدریس درس پنجم کتاب انسان و محیط زیست که به بحث زباله می پردازد، از سوی دبیران حاضر در نشست به اشتراک گذاشته شد که مهمترین ابتکارات و دیدگاه های مطرح شده در این رابطه، جمع بندی گردیده تا در اختیار مرکز آموزش و تربیت محیط بان سازمان، برای پیگیری های بعدی قرار گیرد.
بيشتر
سال 1400 تولید، پشیبانی ها، مانع زدایی ها