اخبار برگزیده

حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان و بحث وگفتگو درخصوص افزایش اعتبارات محیط زیست شهرستان

حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان و بحث وگفتگو درخصوص افزایش اعتبارات محیط زیست شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ،مدیر کل حفاظت محیط زیست به همراه رئیس اداره برنامه وبودجه اداره کل در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان شرکت نمود ودرخصوص افزایش اعتبارات محیط زیست شهرستان با مسئولین ذیربط به بحث وگفتگو پرداخت .
 منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان دراین خصوص گفت : مدیر کل حفاظت محیط زیست شخصا در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان که یکی از مهمترین  جلسات برای تامین اعتبار مورد نیاز شهرستان در جهت پیشبرد و تحقق اهداف سیاست های زیست محیطی می باشد حضور یافت و خوشبختانه با تبیین اهداف  و شرح وظایف وسیع و کلان مجموعه محیط زیست ، موفق به آگاه نمودن متولیان امر در تامین و تخصیص  اعتبارات مورد نیاز گردید. همچنین وی در پایان از مدیرکل حفاظت محیط زیست و رئیس اداره برنامه وبودجه اداره کل که در این جلسه حضور داشتند تشکر و قدر دانی نمود.
بيشتر
سال 1400 تولید، پشیبانی ها، مانع زدایی ها