اخبار استان

تعطیلی دو واحد آلاینده هوا توسط اداره حفاظت محیط زیست کرج

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج کارشناسان این اداره در مورخ 98/10/3  ضمن گشت و پایش  زیست محیطی از فعالیت دو  واحد تولید بتون آماده و کارخانه آسفالت در محدوده کرج بر اساس مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا  ممانعت و نسبت به تعطیلی این واحدها اقدام نمودند. ضمنا در پایش و گشت روز گذشته نیز از فعالیت 10  واحد آلاینده ممانعت نموده بودند. لازم بذکر است گشت و پایش های ویژه تا پایان شرایط اضطرار و بازگشت کیفیت هوا به  شرای سالم تداوم خواهد داشت.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید