محیط زیست در آیینه رسانه

آمادگی البرز برای مقابله با شیوع طاعون نشخوارکنندگان

مدیرکل محیط زیست البرز گفت: طاعون نشخوارکنندگان کوچک و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان دو بیماری‌ای است که احتمال شیوع آن در بین گونه‌های جانوری حفاظت شده استان وجود دارد.

فردین حکیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های عمرانی از جمله بزرگراه‌ها باعث به هم خوردن زیست بوم منطقه می‌شود،  اظهار کرد: متاسفانه مطالعات زیست محیطی برای بسیاری از این پروژه‌ها انجام نشده که دود آن به چشم حیات وحش و طبیعت می‌رود.

وی افزود: وقتی پروژه‌ها از داخل زیستگاه‌های حیات وحش عبور می‌کنند، حتما باید زیرگذر و روگذری برای عبور حیات وحش داشته باشند و در مسیر هم تابلوها و علایم هشداردهنده در خصوص تردد حیوانات نصب شده باشد.

حکیمی خاطرنشان کرد: متاسفانه این اصول در بسیاری از پروژه‌ها نادیده گرفته می‌شود و همین امر باعث شده هر سال تعدادی از گونه‌های جانوری استان در حوادث جاده ای تلف شوند.

وی با اشاره به وضعیت تلفات جاده‌های تابستان امسال گفت: خوشبختانه تابستان امسال گزارشی از تلفات جاده‌های گونه‌های حیات وحش در استان دریافت نکرده‌ایم.

مدیرکل محیط زیست البرز در ادامه با اشاره به آغاز فصل جدید و احتمال انتشار بیماری در میان گونه‌های جانوری استان افزود: طاعون نشخوارکنندگان کوچک و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان دو بیماری‌ای است که احتمال شیوع آن در بین گونه‌های جانوری حفاظت شده استان وجود دارد.

این مسئول توضیح داد: آمادگی لازم برای مقابله و شیوع این دو بیماری در استان وجود دارد و دوشنبه این هفته هم مانوری در خصوص پیشگیری از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک برگزار می‌شود.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید